15. Bradáč ( V,A1) 19 h.
Popis cesty:

15. Bradáč ( V,A1) 19 h.
T. Bradáč,12-13. 2. 1982.
Priebeh cesty v stene nie je zaznačený, pravdepodobne napravo od cesty Diagonálne špáry.