9. Plškov komín (V) 5h.
Popis cesty:

9. Plškov komín (V) 5h.
J. Děrda, E. Dubovský, F. Plšek, A. Sedláček, 18. 8. 1949

Nástup ako v ceste č.10., V mieste kde táto cesta odbočuje k pravému pilieru odbočíme doľava k ústiu mokrého žlabu, ktorý vyššie v stene prechádza v komín. Pokračujeme jeho ľavou stranou až do výšky zaklineného balvana. Otvorom pod ním a hneď traverz doprava do steny. Hore kolmo stenou na malú lávku a vytláčajúcim komínom nad ňou. Pokračujeme asi 60m po pevnom teréne k malému balkóniku, nad ktorým je previsnutá stena cca 6m, z nej ideme hore pod špáru, ktorú prekonáme sokolíkom na skalné pole vľavo a ním na prostredný vrchol Rysov.