4. Ľavý pilier (IV-V) 4h.
Popis cesty:

4. Ľavým pilierom V steny na JV vrchol (IV-V) 4h.
J. Nyka, A. Szurek, 30. 7. 1960
J. Bordzilowski, G. Malaczynski, 8. 7. 1961
1 zima: K. Hauschke - Z. Studnička, P. Černík - Voňátko, 16. 4. 1962

Strmou trávnato-skalnou ostrohou hore 120m pod výšvih piliera. Ním priamo hore 50 m platňami a na konci širokým zárezom. Pilierom trávami ďalej 150m na plošinu pred ďalším výšvihom. Ním hore 75m, posledných 30 m zárezom vľavo od ostria piliera. Nad výšvihom ľahko hore na trávnatý pás pretínajúci pilier. V mieste kde sa pilier rozširuje v stenu, hore na sklanú kopu, a z nej traverz vľavo šikmo hore do viditeľne odštiepených blokov a za nimi asi ešte 10m. Odtiaľ mierne vpravo hore, čiastočne žlabom na plošinu pod previsom. Cez neho priamo hore (V) a ďalej pod krátky previsnutý zárez. Pod zárezom traverz vpravo 15m. Po exponovanom kroku niekoľko metrov priamo hore cez sklaný prah. Vľavo na platne. Platňami dlhý traverz vľavo hore potom mierne dole na hranu piliera. Ostrím piliera, ktorý už má charakter hrebeňa hore a na JV vrchol Rysov.