5. Pavúčí úsmev (V+,A2)
Popis cesty:

5. Pavúčí úsmev (V+,A2)
L.Cvaniga, Haluška prvá pol. 80 rokov.
Ľavou časťou okolo Orolínovej cesty. Nákres prekreslený len podľa pomerne chatrnej starej skice.