24. Rangri (VI, WI 4) 5,5 h.
Popis cesty:

24. Rangri (VI, WI 4) 5,5 hod
M. Sabovčík, A. Sedlák, 19.12. 2009, 5,5 hod po spojenie s Diagonálou
1.dlžka: 60m výrazný trávnatý kút mierne sa točiaci do ľava ( foto )
2.dlžka: 50m kút sa obchádza sprava cez kolmú až previslú špáru končiacu trávami, ktorými prichádzame do výraznej úzkej diery
3.dĺžka 30m ukončenie logickej línie, kolmou stenou prichádzame na snehové pole.
Ďalej mixovým terénom a potom po Diagonále doprava.