20. Pravý pilier priamo (V-) 4h.
Popis cesty:

20. Pravý pilier priamo (V-) 4h.
A.Belica 9.9.1975
narovnávajúci variant v spodnej časti