19. Platňami pravého piliera (V/A2, OS VII-) 21h.
Popis cesty:

19. Platňami pravého piliera (V/A2, OS VII-) 21h.
A.Belica, I.Koller 2.-3.3.1978
2.zima:Michal a Miroslav Coubal
1. OS. D. Kuráň, P. Packo, J. Santus, OS 7-, 13. 7 .2002
(narovnávajúci variant v poslednej dĺžke)