9. Bimbovi na pamiatku (V-) 3h.
Popis cesty:

9. Bimbovi na pamiatku (V-) 3h.
A.Belica 3.6.1977