4. Čakajúci komín (V+/A1),ľad 90 17h.
Popis cesty:

4. Čakajúci komín (V+/A1, M7), ľad 90 17h.
S.Kuba, Š.Bednár, 15.1. a 27.1.1983
D.Kuráň, J. Šofranko, prelez M7, zima 2008