2. Hajdukiewicz-Nesseltuch-Sawicki (V/A1) 10h.
Popis cesty:

2. Hajdukiewicz-Nesseltuch-Sawicki (V/A1) 10h.
J.Hajdukiewicz, Z.Nesseltuch, J.Sawicki 12.-14.7.1939
1.zima:J.Rudnicki, A.Zyzak, 7.-8.4.1965

2a. Variant v hornej časti cesty č.2 (II-III)
J.Hajdukiewicz, Z. Nesseltuch, J.Sawicki 14.7.1939
1.zima: I.Gálfy, I.Urbanovič, 5.4.1963, v dolnej časti cestou č.1
vychádza na Prostredné Rohové sedlo