9. Diretisima (V+, A2 dnes V+, A4,e) 20h.
Popis cesty:

9. Diretisima (V+, A2 dnes V+, A4,e) 20h.
I. Bajo – S. Hnátková-Kysilková – Z. Kysilka, 9. – 10. 8. 1962
Variant vpravo od veže: I. Dieška – R. Mock, 14. 7. 1964, VI. (prerušený pádom veže)
Cesta pôvodne V+,A2, po páde veže v hornej časti bola cesta prerušená a od stanovišťa 5 po 7 sa dnes lezie novým technickým variantom A1 - A4e)

Variantom po páde hornej veže (celá cesta: V+, A1-A4,e.)
P. Jackovič – J. Skokan, 20.7.1995, 12,5 hod.
M. Mrava, M. Medvec, 21. 5. 2002
Topo diretisimy vo výlome