5. Zárezom na V rebro (III) 3h.
Popis cesty:

5. Zárezom na V rebro (III) 3h.
M. Jaroš – F.Ždiarsky, 4. 8.1953,