16. Staruch - Zavaky (AF: VIII)
Popis cesty:

16. Staruch - Zavaky (RP: VIII)
AF:R. Staruch, D. Zavacký 22. 8. 2010

RP:M. Baláž, R. Staruch, október 2010

Cesta je vynitovaná , vhodné je istenie doplniť mikrofriendami, alebo čokmi. Zlaniť sa dá zo stanovíšť na 2x .
Dĺžky cca. (VIII) 30m, (VII+) 20m,(VIII-) 30m.