13. Diagonální úlet (VII/A1) 6h.
Popis cesty:

13. Diagonální úlet (VII/A1) 6h.
J. Kejval, P. Havlík 8. 8. 1996 Info: skoby, sada friendov a vklínencov

Informácia od autorov cesty: 1. délka shodná s cestou Kývala - Zeitler, nástup spárou uprostřed plotny, 1. stanoviště v zářezu (skoby). Dále výlez na plotnu - tou šikmo doleva přes skobu k 1. nýtu (vhodné 2. stanoviště u některého z nýtů). Přes nýty pod převísek, přes něj zleva, přes plotnu a další převísek (stará skoba), dále plotnou a koutovými zářezy k odštípnutému pilířku - výhodné 3. stanoviště. Vhloubením na plotnu, tou pod výrazný převis (skoba, křížení s cestou Kortán - Prokeš). Překrokem vlevo přes hluboký zářez, dále systémem koutu a spárkou přes plotnu do sedélka mezi Prostredným a Malým Ošarpancem, na jeho vrchol krátkou kolmou stěnkou - zářezem.