11. Traverz Veľkého Ošarpanca (II-III) 0,5h.
Popis cesty:

11. Traverz Veľkého Ošarpanca (II-III) 0,5h.
A.Martin-J.Franz st., 19.8.1907

Traverz v podštítovej stene. - Z Dračej štrbiny na juhovýchod priamo hore pod steny Veľkého Ošarpanca. Cez spodný stupeň hrebeňa k mocnému, čiastočne previsnutému výšvihu a pod ním strmým, plytkým trávnatým a skalnatým žliabkom, ktorý ohraničujú vľavo hladké, miestami previsnuté západné steny Veľkého Ošarpanca, 20 metrov na západnej strane dolu. Teraz zo žliabku doľava a krátkou rímsou do malého, hore previsom uzatvoreného komínika, do ktorého vstupujeme pri sutinovej plošine. Komínikom pod previs, potom doprava na skalné rebierko, a po ňom na plošinu nad komínikom. Ďalej cez trávnato-skalný stupeň a malý schod do Vyšnej Ošarpanej štrbiny medzi Veľkým a Prostredným Ošarpancom.