9. Motykova cesta (V) 2,5h.
Popis cesty:

9. Motykova cesta (V) 2,5h.
S.Motyka, J.Sawicki, 26.7.1931

Vstup do steny je v spádnici Prostredného Ošarpanca, cez platne do zárezu, ktorý má v pravej strane výrazný hnedý pruh. Ním hore, až kým je celkom hladký. Tu po stienke a rebre vľavo na naklonenú plošinu. Ďalej doprava hore do komínika. Cez vklinený balvan, veľmi ťažko, až k previsu, ktorý uzatvára komín. Presunieme sa na strmú platňu vpravo a potom priamo hore cez tri malé previsy, hore pod obrovský, zo steny vyčnievajúci balvan. Pod balvanom po platniach doľava, potom zase doprava, do trávnatého komínika. Komínikom kúsok hore, potom doprava na rímsu. Nakoniec previsnutou stienkou na veľkú plošinu a cez ďalšiu stienku do Vyšnej Ošarpanej štrbiny. Z nej doprava na vrchol Prostredného Ošarpanca.