4. Narovnanie Kývalu (V-VI) 4h.
Popis cesty:

4. Narovnanie Kývalu (V-VI) 4h.
L.Janiga, M.Kriššák 5.9.1968

Napriamujúci variant vo výstupe Kývala - Zeitler. Nástup je v spádnici štrbiny, z pravej strany čierna veža, dolu s veľkými prevismi, už na juhovýchodnom hrebeni, nad Komarnického cestou. Priamo z dna doliny vybielenými platňami pod prevismi do zárezu. Ďalej zárezom asi osem metrov až do ďalších platní. Cez platne a šikmo doprava na dobré stanovište. Tu križuje škáru, ktorá prichádza sprava doľava z dna doliny a po ktorej ide pôvodná cesta Kývala - Zeitler. Ďalej po pôvodnej ceste na juhovýchodný hrebeň. Skobovacia technika nutná.