1. Komín Komarnického-JV hrebeň (III) 2,5h.
Popis cesty:

1. Komín Komarnického-JV hrebeň (III) 2,5h.
F.Kienast, R.Komarnicki, V.Wanjura 8.8.1910 V komíne sú osadené zlaňovacie kruhy a borháky viď zostup.

Nástup v spádnici výrazneho úzkeho JZ komína napravo od hladkých platní v Z stene Malého Ošarpanca. Komínom hore pod vklinený balvan, ktorý prekonávame sprava na plošinu nad ním (ST). Šikmo doprava hore do výrazneho žliabku a ním 20 m hore pod previsy. cez platňu doľava pod úpätie hornej časti komína, ním priamo hore na trávnatú plošinu v JV hrebeni (ST). Komín slúži taktiež ako zostupová cesta pre JV stenu. Pokračovanie JV hrebeňom: Nad plošinou v hrebeni je veľká položená platňa. Po plošine traverz 10m doprava potom šikmo vľavo hore trhlinou v platni. Trhlinou až na hranu hrebeňa. Ostrím hrebeňa Na Malý Ošarpanec. Po stupňoch dole k SZ, krátke 6m zlanenie do Nižnej Ošarpanej Štrbiny. Odtiať opäť hrebeňom cez Vyšnú Ošarpanú štrbinu na Veľký Ošarpanec. Z vrchola Veľkého Ošarpanca zlanenie cca 18 m do Dračej štrbiny. Odtiaľ možno pokračovať hrebeňom cez Dračí štít na Vysokú,Ťažký štít až do sedla Váha (III - Koruna Vysokej, 5h), alebo zostúpiť suťovým žlabom (CH) pod západnú stenu Ošarpancov.