9.Spiaci Jaguár (VII-) a R.U.R.F. (IX-)
Popis cesty:

9. Spiaci Jaguár (VII-) a R.U.R.F. (IX-)

Spiaci Jaguár - preistenie S2-3
Spodnú časť, položenú rajbasovú stienku na úpätí V steny medzi hladkým výrazným kútom a trávnatou rampou vyliezla dvojica J. Petrenčák – J. Fagula 1993? ako projekt, VII-, osadených 5 nitov. Po 1. dĺžke zlanili na trávnatú rampu.
FOTO

R.U.R.F
Nástup a prvá dĺžka ako projekt Spiaci jaguár ( Cesta R.U.R.F. je kombináciou Spiaceho jaguára a cesty č.8.) Ďalej traverz asi 20-25 metrov doprava (III) a hore systémom špár v ľavej časti kúta (2 nity) (IX-.), nad druhým nitom šikmo doprava do kúta a okolo obrovského bloku sprava na trávnatú rampu (VII.), J. Horváth a spol., 2003, IX-.