8.Pravý Plšek ( 7, A0 pôvodne VI, A1) 4h.
Popis cesty:

8. Pravý Plšek (VII, A0 pôvodne VI, A1) 4h.
F. Plšek, V. Schwarz, 26. 8. 1950
Dnes sa lezie voľne ako cesta R.U.R.F IX-, pozri R.U.R.F.

Cesta je situovaná už vo V stene Malého Ošarpanca. Nástup spod JV steny doprava skalnato-trávnatou rampou, neskôr stupňami, k výraznému kútu so špárou. Špárou hore, na konci cez previs na plošinu. Ďalej špárou pod previs, ktorý obídeme sprava na lávku. Lávkou na stupeň a z neho traverz doprava na hranu, ktorou sa dostaneme na veľkú trávnatú rampu v stene Malého Ošarpanca. (Pozn: V kúte cesta prebieha originálne priamo zárezom, staré skoby, (dnes VII, A0). Cesta RURF, prebieha vľavo od zárezu systémom špár v platni, cez dva nity.)