44. Hanina (7+)
Popis cesty:

44. Hanina (7+)
S. Filkor, R. Staruch,august 2016

Opis od autorov:očas augusta sa nám s Radom Staruchom podarilo pridať novú linku na Ostrve, cesta sa volá Hanina 7+, RS2, na obrázku je to cesta č. 44. Prvá dĺžka začína vľavo od AKL a má spoločné 2 istenia s neznámou krátkou dĺžkou po lepených borhákoch v platni.Druhý lepený borhák sme vynechali a pridali nit priamo hore, v (pre nás) logickejšej línii. Dĺžka ďalej pokračuje kútom a travezom v platničke až na štand 7+, 45m, 2x borhák, 5x nit.
Druhá dĺžka je krásna vzdušná hrana 7+, 25m, 5x nit. Tu sme sa napojili na Foxův sen. Pri odleze zo štandu, vo Foxovom sne 7-, niekto pridal nit, čím zrušil morálové miesto cesty. Cesta bola urobená zdola a dá sa ňou pohodlne zlaniť, z druhého štandu 60m na zem. Na RP prelez sme mali sadu expresiek, vklínencov, 1x BD C3 #1, 1x Omega pacific link cam 0,75 zelený a slučky.

Report na Jamese