43.SZ Júlová (V+)
Popis cesty:

43.SZ Júlová (V+)
Ondrej Bizub-Miroslav Hanečák 26.6.2016

Opis od autorov: Cesta sa nachádza v SZ stene vo veži nad zostupovým chodníkom z galérie Ostrvy vpravo od Májovej cesty. Cesta je skôr skalkárskeho charakteru trojdĺžková, pre menej náročných a je čiastočne odistená.

1. dĺžka za 5+, 6 nitov, 1 skoba, 45 m, najkrajšia dĺžka Júlovej.
2. dĺžka za 4+, 5 nitov, 35 m, ďalej po platni pod previs, po pravej strane previsu ďalej rovno hore k pravej hrane žltej veži, po ktorej ideme ďalej po hrane k štandu.
3. dĺžka za 5, 5 nitov, 35 m, od štandu ďalej hranou hore, ťáto dĺžka sa napája na koniec tretej dĺžky májovej cesty, štand spoločný.
Cestu je ideálne natiahnuť štvrtou dĺžkou Májovej cesty. Následne zlaniť. Túto cestu sme preliezli a odistili zámerne. Hlavne kvôli tomu, že v Ostrve je málo tých lahších ciest, o ktoré žiadajú tí menej nároční.
PS: Poprosíme, aby lezci, ktorí lezú tieto cesty nebrali zo štandov majlonky! Nie sú tam na rozdávanie. Ďakujem.

Fototopo cesty
Report o akcii a video na Jamese

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4