41.SZ Májová (VI-)
Popis cesty:

41.SZ Májová (VI-)
Ondrej Bizub-Miroslav Hanečák 28.5.2016

Opis: Cesta sa nachádza v SZ stene vo veži nad zostupovým chodníkom z galérii Ostrvy. Je to už štvrtá cesta z tejto SZ strany (Ondrejova cesta, Cesta Autonovy, ...). 1. dĺžka za 6-, pekné lezenie špárou v kúte na sokolíka, 35 m, 7 nitov, komplet odistená
2. dĺžka za 5, začiatok celkom zaujímavý, ďalej trávnatým kútom, ktorému sa treba snažiť vyhnuť, 30 m, 4 nity + 2 skoby
3. dĺžka za 6-, vedie cez obrovskú platňu cca 20 m, ďalej doľava kútom nahor cez platničku k štandu, 35 m, 5 nitov + 3 skoby. Skoba na samom vrchu v platni je navyše, nepoužívať! Zabudli sme ju zrušiť.
4.dĺžka za 5+, začína sa hrebeňovkou až k označenému nitu s bielou stuhou, ďalej nástup popri kúte s dobrými špárami na zakladanie rovno hore k ďalšiemu ostrému kútu, odkiaľ sa dá liezť ďalej kútom nahor alebo po ľavej strane mimo kútu cez platňu nahor až k štandu, 50 m, 5 nitov + 3 skoby
V každej dĺžke na štande sme osadili reťaz s majlonkou. Cesta sa dá zlaniť aj po jednotlivých dĺžkach s jedným 60 m lanom alebo priamo z top štandu dole kútom na dvakrát, kde sme osadili ešte jeden štand na zlanenie, tu sú potrebné 2 ks 60 m lana.

Report o akcii a video na Jamese

Foto 1
Foto 2
Foto 3
Foto 4