40.Shangri La (VIII)
Popis cesty:

40.Shangri-La (VIII)
Michał Basta i Olaf Wojnar (KW Nowy Sącz), 4.9.2015
Cesta má už niekoľko OS prelezov.
Opis: Cesta sa nachádza na ľavej veži vľavo od cesty Via AliNina.Tri dĺžky obtiažnosti L1: VII (45m), L2:VIII (18m), L3: VIII- (25m).Cesta je preistená,postup a stanovište, niektoré stanovištia su spoločné z cestou Via AliNina a Ondrejova Cesta