39.Carpe diem (VIII-)
Popis cesty:

39.Carpe diem (VIII-)
Robin Gelle,Rado Starúch, leto 2015
Opis:
Minulý upršaný rok sme začali a tohto roku dokončili cestu na Ľavej veži Galérie Ostrvy CARPE DIEM (Uži si deň) za 8-, 120m. Cesta ide napravo od Dies irae a križuje 2x cestu Bena - Stuchlíková v pevnej skale, čo nás veľmi potešilo. Cesta je odistená nitmi, ktoré sme pridali po prelezení cesty aj do časti, kde sme istili zakladačkami. Štandy sú na 2x nit a mailonky, zlanenie cestou na 3x. Cestu sme liezli s Milanom Bottom koncom augusta a na 3. štande už chýbali mailonky - týmto chcem odkázať zberateľom mailoniek, že sú naše (nie sú tam preto, aby si ich niekto bral), potrebné na zlanenie, a všetko, čo už bolo veľakrát napísané o kradnutí - normálne je nebrať cudzie veci.
Rado Staruch

Report o akcii a video na Jamese