33. Via AliNina (VI+)
Popis cesty:

33. Via AliNina (VI+)
R. Gelle ("Robin"), R. Staruch 26. 9. a 28. 9. 2012,

Info od autorov: 1.dlžka 30m VI+, 2. dĺžka 20m VI, 3. dĺžka 25m VI .Plusky a mínusky nech si k obtiažnosti každý pridá podľa seba. Cesta pôvodne VII, po prečistení bola preklasifikovaná na VI+
V dňoch 26.09 a 28.09. 2012 sme s Radom Staruchom odistili a preliezli novú cestu na Ľavej veži Ostrvy, v platniach po ľavej strane cesty Pavlín-Kráčalík. Cesta je z väčšej časti odistená nitmi, no určite si vezmite sadu vklínencov a friendov. Kôli lepšej lezitelnosti sme niektoré nity po prelezení cesty dovŕtali zo zlanenia, ale celý smer je vylezený klasicky zdola. Cestou sa dá pohodlne zlaniť. Prvá dĺžka ma spoločný nástup rozbitým komínom s cestou Pavlín-Kráčalík. Pozor na voľné bloky. Z rovnakého dôvodu si dajte pozor aj vo výleze tretej dĺžky. Pre istotu sme tam osadili nit. Za materiálnu pomoc ďakujeme ULULU - friendly outdoor shop Poprad .

Foto z lezenia
Link na ďalšie fotky.