31. Estráda (VII, A1 PP:8+) 6h.
Popis cesty:

31. Estráda (VII, A1 PP:8+) 6h.
P. Jackovič, M. Mrava 29.5.2005
1. PP: M. Medvec, B. Turček (8+), 30. 5. 2005