29. Strach zo života (VIII) a smrti (IX+)
Popis cesty:

29. Strach zo života (VIII)
M. Baláž, R. Staruch, F. Zavacký leto 2009

info: Cesta vedie medzi Jesenným rekviem a Direttisimou Pravej veže,a je odistená nitmi (Raveltik)
1. dlžka - II, 2. dĺžka - VI 6x nit ,3. dĺžka - VII 5x nit, 4. dĺžka - VIII 13x nit, potrebné predĺžovať expresy
Zostup zlanením. Schéma je v priloženej fotografii z cesty

29. variant - Strach zo života a smrti (IX+PP) istenie RS3
M. Peťo (PP), R. Peťo, 27. 6. 2012
prelez: J.Krištoffy, M. Dobiaš 27. 9. 2013

Kombinácia ciest s prelezom poslednej 1 a pol dĺžky staršieho projektu J. Horvátha cez výrazné strechy (Strach zo smrti),
L1:VI, L2:VII, L3:VIII, L4:IX+ PP. Pravdepodobne Najťažšia športová línia na Galérii Ostrvy. Smer na foto pri ceste.
Info od M. Peťa: Obťažnosť jednotlivých dĺžok je približne 6, 7, 8 RP, 9+ PP. Spodné dve dĺžky (Strach zo života) sú zaistené nitmi. V tretej dĺžke sú na zaistenie potrebné malé a stredné čoky a friendy. V poslednej dĺžke sú tri postupové nity (jeden z pôvodného tretieho štandu) a šesť skôb. Okrem expresov sa do poslednej dĺžky hodí pár krátkych i dlhých šlíng na predlžovanie. Pod kľúčovou dĺžkou je lepšie štandovať cca 3 m vľavo v novom štande z Jari na mesiaci a prvý postupový nit z pôvodného tretieho štandu Strachu zo smrti používať ako prvý postupový istiaci bod štvrtej dĺžky. Štand nad kľúčovou štvrtou dĺžkou tvorí šlinga a karabka v tutovej kosovke (asi štyri metre vľavo hore nad posledným štandom Strachu zo života). Zlaňák najlepšie cestou Strach zo života.

Foto z lezenia, lezie Miro Peťo, foto Rasťo Peťo:
Foto 1
Foto 2

Link na video Strach zo smrti