27. Jar na Mesiaci - Pravá veža (VIII-)
Popis cesty:

27. Jar na Mesiaci - Pravá veža (VIII-)
Jan Horváth a spol., asi roku 1988, cesta je variantom cesty č.28