25. Žltý kút - Pravá veža (V,A2, RP 8-/8) 10h.
Popis cesty:

25. Žltý kút - Pravá veža (V,A2, RP 8-/8) 10h.
Z.Drlík, J.Stejskal, 28.3.1974, použili 25 skôb, 4 kliny.

1. free, PP: P. Packo, P. Lovič, 22. 8. 2003,
variant - kĺúčová dĺžka lezená previsnutou stienkou asi 2 m vľavo od kúta, v stene boli 3 nity.

Opis od P. Staníka: Žltý kút, prelezený voľne P. Packom, má tiež variant, keď kút pôvodne preliezaný po tenkých skobách sa dá odliezť vľavo previsnutou stienkou na policu.(ako P. Packo a spol. vyššie). Z police traverz doprava platňou ponad previs. V prostriedku platne hore a doprava do pôvodnej línie. Obtiažnosť sa pohybuje okolo 7+/8-, RP to bude viacej , jeden krát sme tam sadli. (pozn. P. Packo to pri voľnom preleze vtedy odhadol na 8/8+) Lezené v 90-tych rokoch s Ivanom Fiamínom.