17. Katka - Prostredná veža (VI+,A4) 8h.
Popis cesty:

17. Katka - Prostredná veža (VI+,A4) 8h.
Juraj Vdovjak - Wolf, 10.7.90
použili špeciálne skoby, sada hexentrov, zavesovací háčik