16. Pietní - Prostredná veža (V,A2,Ae, RP:8-) 12h.
Popis cesty:

16. Pietní - Prostredná veža (V,A2,Ae, RP:8-) 12h.
Z.Drlík - P.Mačák, 18.-19.6.1974
potrebné tenké skoby
1.RP: D.Kuráň, J.Santus, 5.7.2002