12. Oceľová niť (8)
Popis cesty:

12. Oceľová niť (8-/8)
Oceľová niť - Haľko a spol.
Jedna z najkrajších moderných skalných ciest Tatier. Preistené nitmi.

12a. Projekt od neznámych autorov smerujúci do strechy medzi cestami 12 a 13.
1 dĺžka, obtiažnosť cca 8, v dĺžke nity, potrebné však aj vklínence.
Zo stanovišťa je možné pokračovať cestou 12, alebo 13.