11. Šibenica (V,A1 RP:7) 10h.
Popis cesty:

11. Šibenica (V,A1 RP:7) 10h.
J.Beneš, Z.Drlík, 3.-4.2.1979
použili 20 skôb, 2 kliny, sadu hexentrov
1.OS: V. Pšenko, I. Žila
Cesta je v spodnej časti 3 dĺžky prakticky totožná s cestou č.10.