8. Guliver (VIII-, pôvodne VIII-, A0) 5-8h.
Popis cesty:

8. Guliver (VIII-, pôvodne VIII-, A0) 5-8h.
J.Babača a spol., leto 2004
V podstate ide o variant cesty 7. Priamo cez previs. Nity udávajú orientáciu v ceste.
Materiál: sada vklínencov, abalakov,smyčky.
Zlanenie možné cestou á 45m.Info:Montana 2004/06