6. Stredom steny - Ľavá veža (V,A1 RP:6+)
Popis cesty:

6. Stredom steny - Ľavá veža (V, A1 RP:6+)
M.Bena, J.Stuchlíková, 4.6.1977
použili 10 skôb, 5 hexentrov
1.free s variantom: J. Čech, P. Packo, 24. 8. 1989 variantom 7-,
Variant previsnutou špárou doprava a na stanovište.
2. opakovanie V. Dzuroška, P. Staník, 90 roky. 1.free pôvodná cesta? : B.Turček máj 2002.