2. Cesta Horskej služby (RP:7-/7)
Popis cesty:

2. Cesta Horskej služby (RP:7-/7)
V týchto miestach robí HS každoročne ukážky záchranných akcií. Cesta sa lezie voľne už dávnejšie. Preistené (staré skoby). Potrebné aj vklínence a friendy, Často sa lezie len prvá dĺžka po dva nity, z ktorých sa zlaňuje, Druhá dĺžka: Zo stanovišťa kútikom hore a oblúkom smerom doprava (IV-V), ďalej priamo hore do ľahšieho položeného terénu a do kuloáru, kde ústi Poľský komín.

2a. Narovnanie cesty ( 8), leto 2012
V ceste Horskej služby Rado Staruch a Šimon Zentko urobili predĺženie cesty Horskej služby, čo značí neodbočiť po jej vylezení na prvý štand k zlaňáku, ale priamo hore 30- 35 m, klasifikácia 8. (5 nitov v predĺžení). Istenie S2.

2b. "Cvičná špára", VII-
smer bol lezený dávnejšie, Potrebné vlastné istenie, malé friendy (3-4x), návrat zlanením z dvoch nitov asi v úrovni 1 stanovišťa cesty HS. Z diskusie k stene: "Helmut": "Tiež chcem upozorniť na cestu 10 metrov vpravo od Horskej, ktorá nikde nie je zakreslená. Ide o starú hákovačku po špáre dlhú asi 20 metrov, z ktorej som odstránil staré haraburdy (až na jednu skobu pod previštekom a plastový klin Made in Chemosvit). Cesta je voľne asi za VII-, treba mať zo 3 menšie frendy, na konci dĺžky osadené 2 nity na zlanenie. Vrele odporúčam."

2c. Platňa, krátka línia s troma nitmi. Obťažnosť?, Pravdepodobne Bratislavskí lezci.