3. Zelená platňa (III-V) 1,5h.
Popis cesty:

3. Zelená platňa (III-V) 1,5h.
A. Chovan, M. Hutlák, 21.9.1985

Variant ľavou stranou cez zelenú platňu, priečne stenou na pilier. Nástup do steny je pod ľavým okrajom veľkej zelenej platne. Vystúpime po jej ľavom okraji na lávku, II-III. Nad nami sa platňa láme a prechádza do kolmej steny. Kútom v stene veľmi ťažko, IV, do šikmého krátkeho komínika, V, a ním doprava na platňu. Istenie. Prostriedkom platne hore a potom na jej pravú hranu. Ďalej traverzujeme popod vežu doprava na pilier. Istiace stanovište. Tu výstup nadväzuje na pôvodnú cestu pilierom. Ešte dĺžka lana v rozlámanom teréne po pravej strane piliera a ním na vrchol.