6. Kútom (V) 3h.
Popis cesty:

6. Kútom (V) 3h
Bobačičová - V. Tatarka, 12.10.1979