6. J pilier (V) 2,5 h.
Popis cesty:

6. J pilier (V) 2,5 h.
A. Smolski, J.Wolf 21.6.1975

Popis: Stenu J piliera pretína vľavo smerujúca charakteristická lávka prekrytá strechami. Výstup vedie vpravo od nej. Skalným terénom (II-III) dosiahneme výhodnú trávnatú a vpravo smerujúcu policu. Z jej pravého okraja hore (IV), smerom k odštiepenej platni, ktorá vytvára kolmú trhlinu. Trhlinou (V) minieme prvý pás striech. Ďalej po hrane striech šikmo vľavo zárezmi (IV), až na rímsu pod platňovitou stenou. Rímsou vpravo za hranu, alebo hranou IV, alebo cez bloky II, lámavé, pod previs. Cez previs (V) na platňu a cez skalný zub (V), pod striešku odkiaľ traverz niekoľko metrov vľavo. Ďalej hore na striešku a vpravo cez stienku IV do výhodného zárezu, ktorý (III) nás vyvedie z kolmej časti. Na vrchol Mengusovskej vežičky je ešte 150 m skalno-trávnatého terénu.