1. Mladým dušiam nad nami (VI-) 2,5 h.
Popis cesty:

1. Mladým dušiam nad nami (VI-) 2,5 h.
D. Šak, M. Volf, 7.10. 2006

Slovný popis od autorov: 1.dĺžka II-III, štand je na balvane, ktorý zo spodu vyzerá ako previs. Druhá dĺžka je pekné lezenie za V+ v platniach vymytých vodou, so špárkami a končí pod previsom, odkiať začína tretia dĺžka.Táto smeruje asi 2 metre doprava cez previs a potom za VI- kútikom na trávnaté police v ľavej časti previsov, kde začína štvrtá dĺžka smerujúca doprava platňami, ihneď vedľa výrazného kúta až na vrchol (III-IV). Veľmi pekné lezenie v pevnej skale. Pre orientáciu línie je dôležitý šikmý previštek, ktorý asi v strede steny pretína biely pás v platniach, týmto pásom vedie výstup.