1. V stenou (III) 3h.
Popis cesty:

1. V stenou ( čiastočne III) 3h.
K. Bocek, J. Rennerová, J. Šádek, 29.12.1949
2 zima. L. Hofírek, V. Kršiak, J. Mihálka, J. Sláma 31.1.1954

Stena vrcholí na JV hrebeni Malého Ľadového štítu. N z najvyššieho kužela sute, nástup roklinou, prah obliezame sprava, neskôr v 2/3 steny - V hranou steny až na hrebeň. Vhodné skôr na zimu.