9. Hokejka (V+,A1 RP:6 ) 5h.
Popis cesty:

9. Hokejka (V+,A1 RP:6 ) 5h.
F.Plšek, V.Zachoval, 22.8.1950
Cermanov priamy Variant (V) V.Mašková, K.Cerman 4.8.1951
1.zima: K.Cerman O.Kopal, J.Mašek, B. Nejedlo 21.4.1952
Istené sólo: M. Kapusta, 9. 10. 1981
1.RP: pravdepodobne dávnejšie, uverejnené: Horváth, Otruba, 6.7.1983, A.Formánek - E.Mlynarovičová, 7. 7. 1983

Vstup do skál je v spádnici steny vo výraznom kúte ako cesta č.7. Kútom asi dve dĺžky lana hore. V miestach, kde sa kút končí, šikmo doprava traverz cez previsnutú stienku 4 m. na lahší terén. Priamo hore 20 m. pod previs a cezeň asi 10 m. priamo na ľahkú lávku. Odtiaľ: Alebo lávkou 4 m. doprava, potom 15 m. kolmo hore zárezom pod vodorovnú škáru. Sme 5 metrov pod škárou zvanou Kríž. Alebo z lávky vhĺbením šikmo doľava hore na ďalšiu veľkú lávku a ňou doprava pod vodorovnú škáru zvanú Kríž. Tu traverz doprava 6 metrov, potom cez vytláčajúcu skalnú hranu a hranou šikmo doprava hore na zďaleka viditeľnú pohodlnú lávku. Lávkou doprava na jej koniec. Odtiaľ kútom priamo hore 10 metrov a v hladkej platni oblúkom doľava na poličku pod previs Hokejky. Odtiaľ: Alebo(ťažšie) z poličky ešte šikmo vľavo hore do kúta priamo pod previs na dobré stanovište. Cez previs 3 metre hore, potom 2 metre vodorovne doprava a škárou vpravo hore na rozhranie Hokejky do kúta. Tu prechod doprava na hranu Hokejky a klesajúcou skalnou policou šikmo doprava nadol na dobré stanovište. Alebo (Cermanov variant) z poličky priamo hore platňou a zárezom do pravého zalomenia Hokejky do kúta. Pravou stenou kúta traverz pomocou trhliny doprava na hranu Hokejky do steny. Stenou priamo hore, vyššie trhlinou na dobré stanovište. Odtiaľ priamo hore 30 m. do komína a ním 4 metre nad komín. Po ďaľších 5 metroch pod kolmú vytláčajúcu stenu. Stenou 10 m.(VI) priamo hore na ľahší terén pod rozdvojený komín. Ľavou vetvou komína (V) na sutinovú plošinu na dne lievika pod vrcholom. Pravým vhĺbením lievika 50m po stupňoch na vrchol.