5. Puškášova cesta /Stanislawski/ (V) 3h.
Popis cesty:

5. Puškášova cesta /Stanislawski/ (V) 3h.
J.Andráši, A.Puškáš,K.Skřipský 9.1948. 1.zima:V.Karoušek, V.Mašková, 20.3.1952
Pozn. V súčasnosti je cesta preistená borhákmi.
Foto z lezenia

V literatúre je výstup mylne uvádzaný ako Stanislawského cesta v skutočnosti urobil prvovýstup A.Puškáš a spol. Viď tiež vysvetlenie pri ceste č.8. info: WHP21:3188 a 3190. Vstup do steny je na ľavom okraji skalnej police. Stienkou 10 m. k ústiu prvej trhliny a ňou asi 20 m. ku skalisku. Odtiaľ sa tiahnu dve blízko seba ležiace trhliny. ľavou trhlinou 30 m. na sutinový stupienok pod prevismi. Zo stupienka 2 m. hore, potom 6 m. doprava za nápadný skalný zub a cez 5 m. stienku (V, najťažšie miesto) na plošinku. Z nej trochu na opačnú stranu a 6 m. vodorovne doľava (V) do trhliny. Po 10 m. na pohodlné stupne a 15 m. trhlinou, podobajúcou sa rímse, na plošinu. Rad trhlín nad nami sa javí ako obrovský zárez. Pomocou puklín 35 m. hore na priestrannú plochú plošinu, ktorá vľavo prechádza pod strechovitý previs, kým jej pokračovanie vpravo tvorí trávnatá lávka. Z miesta, kde sme dosiahli plošinu, trhlinou priamo hore, potom radom trhlín a pilierikov, na ktoré sa delí hlavná trhlina, stále priamo hore na sutinový stupienok s blokom na istenie, 20 m. Teraz na temeno ďalšieho malého piliera. Tu má trhlina zasa pôvodnú podobu. V nej 25 m. na plošinu a dalších 25 m. pod previs. Tesne pod ním traverz doľava za hranu ľavej stienky a otvorenou stienkou 5 m. hore k bloku na istenie. Odtiaľ 8 m. hore na plošinu. Najprv vľavo na naklonenú platňu, pritisnutú k stene, potom priamo hore kolmou stenou vľavo od komínika pod previs z lámavých bielych skál. Previs obídeme vľavo, potom niekoľko metrov priamo hore. Trhlina sa čochvíľa stráca v platniach, preto ju nesledujeme až na koniec, ale sa dáme postrannou puklinou doľava; cez odštiepený balvan k previsnutej trhline a ňou na sutinový stupienok vtisnutý do skál, 45 m. Ďalej po skalách už ľahko na SZ hrebeň a ním doprava na blízky vrchol.