21. Domeček z karet (VII-) 8h.
Popis cesty:

21. Domeček z karet (VII-) 8h.
P. Weisser, P. Fiala, D. Škarabalová, 20. 9. 1986, VII-, 8 hodín,

materiál: 15 skôb, sada hex + stoperov, v ceste zanechané skoby
V dolnej časti nad rampou nové nity (2011) od J. Svrčka a spol., ktorému podobne ako nám nebola cesta známa.
Info o ceste nám zaslal P. Vrtík.