13. Narovnávajúci variant komína (V, A1)
Popis cesty:

13. Narovnávajúci variant komína (V, A1)
P. Plachecký, J. Rybička, R. Teisler 16.-17. 3. 1975
materiál: 25 skôb, 5 klinov, 3 jedničky, 3 ľadovcové skoby