9. Korosadowiczova cesta (V-VI) 5 hod.
Popis cesty:

9. Korosadowiczova cesta (V-VI) 5 hod.
Z. Korosadowicz, K. Zajac 11. 7. 1931 spodná časť a traverz do cmitera
Z. Korosadowicz,W. Žulawski 2. 8. 1935 od traverzu do cmitera na vrchol
I. Gálfy, J. Poliak 23. 6. 1953-celý vystup v jednom kuse

Pravou polovicou východnej steny. Výstup mimoriadne ťažký (V), s dvoma krajne ťažkými miestami (VI), exponovaný, veľkolepý. Výstup vedie v spádnici vrcholu. Dolu udáva smer vhĺbenie v belasých skalách, rad plochých zárezov pri pravom okraji ľavej platne steny; hore v stene je hrana a hlboké vhĺbenie vľavo od nej, pokračovanie spodného vhĺbenia.
Vstup do skál je v prvom záreze, ktorý patrí k spomínanému spodnému vhĺbeniu pod výraznými žltými škvrnami. Plytkým komínom v pravej stene zárezu asi 20 m. na stupeň, potom kúsok vľavo od hrany rebra, ktoré sprevádza zárez sprava, asi 45 metrov hore (IV) do výrazného vydutia v stene. Týmto šikmo doľava hore do ďalšieho obrovského zárezu, ktorý sa dolu láme. Ním asi 20 m., potom traverz 4 m. doľava a ďalším zárezom asi 30 metrov na hranu rebra. Odtiaľ kúsok vľavo po tráve a skalkách asi 15 m. hore na trávnatú lavičku. Ňou 15 m. doľava nepravidelným žľabom asi 30 m. hore na trávniky vo vhĺbení pod nižšie uvedenými červenými platňami a nimi doľava na sedielko za odštiepenou vežičkou. Odtiaľ, s odchýlením doľava, do plochého zárezu a ním asi 25 m. hore. Potom doprava na trávnaté stupne a z nich traverz šikmo doprava 6 metrov. Za traverzom asi 6 m. stienkou dole (IV) na platňu a z nej dlhý krok doprava po voľných balvanoch do jaskynky. Šikmo doprava, tesne pod veľmi nápadné červené platne pod prevismi. Tu traverz asi 25 m. doprava na chrbát v úvode spomínanej hrany. (Odtiaľ možno vytraverzovať do Cmitera: Zo spomínanej hrany doprava asi 30 m. po trávnatých lávkach z ich pravého okraja krátkou stienkou dolu a doľava na stupeň nad roklinou. Ďalej, s odchýlením doľava, cez previsnutú stienku do roklinky a z nej po skalách a tráve na široké ploché terasy, ústiace do Cmitera - IV ). Ďalej otvoreným zárezom asi 35 m. na veľký trávnatý stupeň, pri ktorom sa zárez končí. Odtiaľto priamo hore previsnutou stienkou (VI) do krátkeho komínika; vpravo je platňa. Komínikom hore a tam, kde mizne, doľava do otvorenej steny. Teraz traverz najprv vodorovne, potom trochu dolu na dobrý trávnatý stupeň v stene za dokonalým blokom. Tento stupeň je nad spomínanými červenými platňami. Odtiaľ šikmo doľava hore po balvanoch, potom exponovanou stienkou asi 25 m. priamo hore (V) na ďalší, menší trávnatý stupeň. Z neho, s odchýlením doľava, cez hladkú platňu, v krátkom záreze na lavičky a po nich šikmo doľava do horného vhĺbenia. Teraz dnom hore, potom doprava a stienkou vpravo asi 45 metrov (expozícia) priamo na stupeň pod previsy a späť na dno vhĺbenia. Týmto cez previsnutú stienku, trochu zľava (V), na neveľký stupeň a z neho hore, prekročiac skalnú hranu, na naklonené stupne na dne vhĺbenia (V). Teraz veľký krok doprava do pukliny (VI) a ďalej puklinou (zo začiatku V) hore na stupienok pri voľnom bloku. Odtiaľ krok doprava, potom asi 10 m. priamo hore stienkou s vyhladenými stupňami do pukliny a ňou 12 metrov šikmo doľava hore späť na dno vhĺbenia. Ním hore na okraj trávnatej a skalnatej veľkej plošiny. Z jej horného konca pásom asi 25 m. šikmo doprava, potom asi 60 m. na sedielko v rebre. Odtiaľ ľubovoľne (miestami III) niekoľko dĺžok lana na vrchol. Od veľkej plošiny sa terén viac nakláňa a dovoľuje varianty.