4. Motykova cesta (IV) 3 hod.
Popis cesty:

4. Motykova cesta (IV) 3hod.
S. Motyka, J. Sawicki 13. 7. 1932
1. zima: J. Psotka, Z. Zibrín 18.-19. 3. 1956 2. zima: A. Mrkos s priateľkou 2. 4. 1956
Typický zimný výstup na snehu a ľade. Za priaznivých podmienok veľmi pekná zimná cesta s malým množstvom skalných úsekov. Zimný čas asi 10 hod.
Pozri aj fototopo steny (A/Zero) - čiarkovaná línia ľadové varianty: Ciesielski-Rokowski, 29.12.2009

Spodná časť priamo roklinou (jedno miesto V,III), - len variant 2,5 hod.
W. Birkenmajer, K. Kupczyk 17.6.1930
Výstup priamo roklinou - V spodnej časti tri komíniky. V lete zvykne tiecť roklinou voda. Lezieme ľavým alebo prostredným komínikom, ďalej ľavým 4 metre(V) cez previs. 20 m hore na prvý prah. Ďalej hore čiastočne sprava. Variant končí na druhom prahu pri rozdvojení Komarnického a Motykovej cesty.

4a. Nástupový variant sprava (III-IV)
Vedie cez prerušované stienky šikmo sprava doľava do žľabu nad prvým ľadopádom. Praktické pri zlom stave prvého ľadopádu.

Popis Motykovej cesty: Nástup buď ako cesta Komarnických, alebo vyššie spomínané varianty po druhý prah, kde cesta Komarnických odbočuje doľava. Odtiaľ po svetlých platniach v pravej časti hlavnej rokliny prerušenej mierne previsnutými komínikmi. Z komplexu plošín zasypaných kamením mierne doľava. Sprava od nás ostáva krátka roklinka smerom na hranu rebra za štíhlou vežičkou. Nepravidelným bielym žľabom trochu doľava na trávnatú plošinu. Z nej po trávnatom páse šikmo doprava a ďalej priamo hore skalnatými stupňami pod previsnuté mokré platne. Obchádzame ich nepravidelným žľabom vľavo v smere kupolovitej vežičky. Nejdeme až k nej, ale priamo hore výrazným dole previsnutým komínom 6 metrov. Vyššie v ňom cez 15 m. vlhkú platňu, potom na ľavé rebro komína, cez prehnutú platňu doprava na trávu nad komínom. Odtiaľ po trávnatých lávkach a platniach do vhĺbenia nad bielymi platňami. Z vhĺbenia výraznou roklinou pod lanovkou na vrchol.