7. Arkáda (VII+,A4e, PP 9) 8h.
Popis cesty:

7. Arkáda (VII+,A4e, PP IX.) 8h.
P.Jackovič, M.Mrava, B.Turček 2.6.2005
1 voľné opak. PP: M. Krasňanský, D.Kopold 15. 9. 2010, morálová IX, variantom v 3 dĺžke
2 voľné opak. PP: M. Peťo, I. Staroň 23. 9. 2010, IX, pôvodný smer
Pozn. Pôvodná schéma uverejnená v Jamesáku v roku 2005 je chybná

Opis voľného prelezu: 15.9.-16.9 ? sme sa spolu s Martinom Krasňanským pustili do voľného prelezu cesty Arkáda na Lomnickú vežu (alebo Vežu PP variantu). Aj keď nám počasie veľmi neprialo a skala bola miestami vlhká, skúsili sme a nakoniec sa podarilo. Tu je krátke zhrnutie:
1.dl (prvá dĺžka z neznámej cesty na rampu), 60m VIII- (RP) (Pozn. tatrynfo:Je to nový smer na rampu, dve skoby)
2.dl 45m pôvodne VII+, náš názor tak VII max (RP)
3.dl 45m pôvodne A4 (skôr asi A1), voľne zatiaľ IX (PP) (Pozn. tatrynfo: Oproti pôvodnej technickej ceste pri voľnom preleze liezol M. Krasňanský od druhého k tretiemu nitu trochu viac vpravo (asi 1,5 metra) od pôvodnej cesty - odhadovaná klasifikácia je skôr IX- ) ;
- uvidíme časom keď bude viac prelezov a klas. sa ustáli. V ceste sme ponechali ďalšie tri skoby, vyčistili ju od lokrov a prekefovali kľúčové stupy a chyty. Jedna rada nad zlato - v dĺžke obť. 9 sa posledný nit (už za strechou) nedá rozumne cvaknúť a preto je lepšie "utekať" platňou a až hore zakladať. Pozor na dlhý pád! Do cesty postačí sada istítok a veľa Mg. Na tretí deň sme ešte pridali RP prelez cesty Hrana PS za VIII+. D.Kopold

Niekoľko fotiek z prelezu - Facebook Tatrynfo


2 voľné opakovanie - viac info

Stručne:
Druhý voľný prelez Arkády sa v perfektnom jesennom počasí podaril dňa 23. 9. 2010 Mirovi Peťovi (HK Jasná Liptovský Mikuláš, SHS JAMES) s Ivanom "Váňom" Staroňom (HK JAMES Bobrovec). Mirovi sa v tretej dĺžke podarilo od druhej skobky vo výleze z previsu preliezť pôvodnou líniou cesty (ponad previs šikmo vľavo hore ku tretiemu nitu), cvaknúť ho z dobrého chytu nad nitom a pokračovať platňou hore na hranu. Týmto spôsobom voľného prelezu táto dĺžka graduje práve v posledných krokoch ponad previs ku tretiemu nitu. Vyliezol ju štýlom PP na druhý pokus, klasifikačne ju odhaduje asi o pol stupňa ťažšiu než pri lezení variantom sprava, kadiaľ ju pri prvom voľnom preleze vyliezol Martin Krasňanský.