15. Studené sedlo (I) 1,5h.
Popis cesty:

15. Studené sedlo (I) 1 hod 45 min
E. Dubke, J. Franz st., leto 1902, AP IV/21
Zima: Jablonszky a druh, vodca J.Breuer, 15. 4. 1911
V lete viac menej po skalách vpravo od rokliny, pre padajúce kamene. (Tu boli osadené reťaze v 1930, teraz len zvyšky). Až celkom hore do rokliny a na sedlo. V zime na čistom snehu. Vhodné na zostup zo štítu do Veľkej Studenej doliny.